Tips!

Ni vet väl om att vi under vintertid har kvällens tips för 165:- varje tisdag- torsdag  från 17.00!?